НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора отбелязва Световния ден на околната среда с ученици от Елхово

05.06.2017 г.
РИОСВ – Стара Загора и ръководството на Основно училище „Свети Кирил и Методий” в Елхово организират информационно-образователна инициатива, посветена на Световен ден на околната среда. Експертите на Регионалната инспекция ще покажат пред ученици от VІІ клас презентация за защитените територии в община Елхово и биологичните видове, които се опазват в тях. Седмокласниците ще гледат филм за европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 и целта на създаването й. Инициативата ще се проведе на 6 юни в училището в Елхово.
 
Световният ден на околната среда е едно от най-мащабните екологични събития, което се отбелязва на 5 юни всяка година и е посветено на опазването на природата. Темата на кампанията през 2017 г. е „Свързване на хората с природата“ и има за цел да нинакара да излезем сред природата, да оценим и опазим красотата й. Началото на инициативата е от  1972 г., когато хората са организирали хиляди събития – от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.