НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие

29.05.2017 г.
РИОСВ-Стара Загора съвместно с ръководството на Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора организираха и проведоха информационно–образователна инициатива, посветена на Международния ден на биологичното разнообразие. В кабинета по биология ученици от VІ – тите класове на старозагорското училище се срещнаха с експерти на регионалната инспекция и обсъдиха въпроси за международната инициатива и опазването на различни видове растения, животни и техните местообитания. Участниците се запознаха с последното издание на Червената книга на България и с категориите на защитеност. Интерес предизвика и направената им презентация с любопитни факти за различни биологични видове. Участвалите шестокласници получиха тематични магнити с защитени видове птици.
 
Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие – 22май 1992 г.