НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора обявява регионален ученически конкурс

20.02.2019 г.
 

 По повод
Световния ден на водата – 22 март
Регионална инспекция по околната среда и водите
Стара Загора
организира

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС
на тема
„Вода за всички”
за макет и рисунка


 
Нашата цел е да провокираме интерес у повече подрастващи към проблемите свързани с управлението на водите и разумното им използване.
І. РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват ученици от І до VІІ клас от области Стара Загора, Сливен и Ямбол, разделени в две групи:
І група – І – ІV клас
ІІ група – V – VІІ клас
ІI. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ
1. Макет - за изработването му могат да се използват отпадъчни материали.
2. Рисунка
Уважаеми участници, след изготвянето на макет или рисунка, направете снимка в JPEG формат и само нея изпратете на електронната ни поща: office@ stz.riew.gov.bg. 
В конкурса ще участват само снимките на направените от Вас творби. Моля, не изпращайте творбите си!
Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място, осигурени от РИОСВ – Стара Загора.
III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки участник в конкурса може да участва с една творба във всяка категория, както и да подаде Декларация за лични данни.
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ
Всяка творба задължително трябва да бъде придружена със следната информация:
- име и фамилия на автора;
- населеното място;
- училище;
- възраст и клас;
- телефон за контакт.
Забележка:
Необходимо изискване към участниците е да притежават всички права върху представените творби, като гарантират, че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право и не са взаимствани от Интернет.
V. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
Жури ще разгледа постъпилите проекти  и оцени победителя във всяка категория. 
Критерии за оценяване: оригиналност, ясно изразено послание и екологична значимост;
Снимки на творбите да се изпращат до 19 март 2019 г. на електронната поща на РИОСВ – Стара Загора: office@stz.riew.gov.bg.
Произведения, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат!
VI. НАГРАЖДАВАНЕТО на номинираните творби ще се състои в Заседателна зала на РИОСВ – Стара Загора, етаж ІІІ, на 22.03.2019 г., петък от 11 часа.
Организаторите ще уведомят класираните участници на 21 март 2019 г. 
За контакти: 042/ 692 213

Забележка: 
• Организаторите си запазват правата да филмират, сканират, записват и разпространяват участващите в конкурса творби, без да заплащат права и обезщетения за това.
• Макетите и рисунките няма да бъдат разглеждани от журито на конкурса, ако към тях няма прикрепена задължителна Декларация за лични данни.

Може да изтеглите Декларацията за лични данни от тук.