НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора награди ученици по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2017

23.11.2017 г.
Над 250 ученици от ОУ „Кирил Христов”, Стара Загора се включиха в кампанията Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2017 г. Ръководството на училището, съвместно с РИОСВ, организира акция „Стара хартия за нова книга” в края на миналата седмица. Учениците събраха над 700 килограма хартия, която бе предадена за рециклиране.
Днес, екипът на РИОСВ – Стара Загора награди с грамота участвалите в инициативата класове, а за училищната библиотека подариха книга с любопитни факти и полезна информация за природата и живите организми.
ECHO се провежда всяка година през ноември, а тазгодишното й, 9-то издание, протича под мотото "Повторно използване и ремонт: Дайте му нов живот!”. Целта на инициативата е да повиши информираността на гражданите за устойчивото управление на ресурсите и отпадъците.