НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора награди участниците в екоревюто за Световния ден на околната среда

06.06.2018 г.
В екопразник се превърна организираната от РИОСВ - Стара Загора, РУО – Стара Загора и ръководството на ОУ „Кирил Христов” в града инициатива, посветена на Световния ден на околната среда – 5 юни.
В Зелената класна стая на старозагорското училище ученици от V „А“ клас обсъждаха възможностите да се намали употребата на природните ресурси и отпадъците в нашето ежедневие, за да опазим природата. След апела на петокласника Андон „Засадете дърво! Ще направите нещо изключително важно и полезно за света!”, учениците посадиха липа в двора на училището, предоставена от ДГС - Стара Загора.
Петокласниците написаха послания за опазване на природата с надеждата всички хора по света да осъзнаят колко важен е приносът на всеки човек в опазването на околната среда. Посланията полетяха в небето, завързани към балони с хелий.
   
  
Празникът продължи с екоревю на тема „Отговорни към природата”. Децата представиха изработените от тях костюми от отпадъчни материали, предимно от пластмасови опаковки. Те уверено отговаряха на въпроси за опазването на живите организми, защитените видове и техните местообитания, подготвени от РИОСВ - Стара Загора. Жури от експерти и ръководители на организраторите на инициативата номинираха най-добре изработените костюми, за които участниците получиха грамоти. На всички участници в инициативата РИОСВ – Стара Загора раздаде предметни награди.
  
Датата на Световния ден на околната среда – 5 юни, е избрана от началото на работата на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г. Тази година мотото на инициативата е „Да победим замърсяването с пластмаси” и е избрана от Индия – страната домакин на събитието, като призив за действие към всички нас, заедно да се справим с едно от най-големите предизвикателства на нашето време.