НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора конфискува 20 сухоземни костенурки

29.06.2015 г.
РИОСВ - Стара Загора конфискува 20 сухоземни костенурки от частен дом в град Сливен. Проверката, извършена по постъпил сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ, съвместно с представители на община Сливен, Областна дирекция на МВР – Сливен и Регионалната дирекция по горите - Сливен, установи, че в частен дом в Сливен се отглеждат 20 сухоземни шипоопашати и шипобедрени костенурки.
Животните са конфискувани в полза на държавата. Десет от тях, които са в добро състояние са върнати на свобода в естествената им среда на живот. Останалите десет, които са дехидратирани, са изпратени в Спасителния център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки в село Баня, община Несебър.
Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България, са защитени видове, според Закона за биологичното разнообразие. За тях са забранени всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и т.н.
За нарушаване на тези изисквания на Закона за биологичното разнообразие е предвидена глоба до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.