НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извършва извънредни проверки в Сливен

30.09.2016 г.
Екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора извършва проверки на различни промишлени източници и дейности в град Сливен. Контролните проверки са извънредни, след като в сутрешните часове днес постъпиха множество сигнали за замърсяване на въздуха и наличие на остра, неприятна миризма в града.
Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на проверките.
 
Пунктът за непрекъснат контрол на атмосферния въздух в град Сливен не показва превишения по наблюдаваните атмосферни замърсители.