НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши проверки по чистотата на речните легла и прилежащите територии на реките в поречията на Марица и Тунджа

21.04.2015 г.
РИОСВ – Стара Загора извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии на всички 20 общини в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, и община Тополовград, област Хасково. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 12 февруари т.г., за изпълнението, на която РИОСВ даде предписания до кметовете на общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира почистването им в срок до 24 март т.г.
При извършените проверки на място за изпълнение на дадените предписания, експертите установиха нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци в три общини – в коритото на р. Сулджака, в регулацията на село Едрево, община Николаево; река Тунджа – около мостовете на реката, попадащи в регулацията на град Ямбол; река Тунджа – в регулацията на с. Александрово, община Павел баня и р. Турийска в регулацията на с. Турия, община Павел баня.
Към момента са образувани 3 административно – наказателни преписки, с които се предвижда налагане на глоба от 2 до 20 хил. лв. на кметовете на общините, неизпълнили в срок дадените им предписания.
На кметовете на общини Николаево, Павел баня и Ямбол са издадени нови предписания за почистване на констатираните замърсявания с отпадъци в най – кратки срокове.