НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за замърсяване водите на река Еледжик в село Априлово, община Гълъбово

08.04.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора провери сигнал на кметовете на село Априлово и община Гълъбово за замърсяване водите на река Еледжик в селото. В сигнала е посочено, че водите на реката, преминаваща през село Априлово са оцветени и са с остра неприятна миризма. Съобщава се, че източник на замърсяването на река Еледжик е свинекомплекс в съседното село Пъстрен, община Опан.
Екип от експерти извърши оглед на реката при моста в село Пъстрен и проверка на свинекомплекс „Аякс – 1“ ЕООД в селото. На място е констатирано помътняване на водите по течението на реката и неприятна миризма на торова маса. При извършената проверка в свинекомплекса се установи изтичане на течна торова фракция в отводнителен канал, преминаващ непосредствено до площадката, чрез който замърсените води постъпват в река Еледжик. 
За констатираните нарушения на оператора са издадени предписания за преустановяване на изпускането на течна торова фракция към отводнителния канал, който се включва в река Еледжик и почистване на замърсените участъци. 
Дружеството притежава комплексно разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда за интензивно отглеждане на свине на площадката си в село Пъстрен, община Опан. За установеното нарушение срещу оператора е образувана административно-наказателна процедура. При неизпълнение на условие в комплексно разрешително Законът за опазване на околната среда предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв.
РИОСВ ще продължи да осъществява контрол по изпълнение на дадените предписания и спазване на условията на комплексното разрешително.