НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската мрежа Натура 2000 в района на град Твърдица.

27.01.2015 г.
На място бе установено, че на около 150 метра от стената на язовир „Метрокук” в землището на град Твърдица, област Сливен се добиват подземни богатства – доломити, а строителният материал се товари на камион. Експертите на РИОСВ – Стара Загора са взели GPS-координати на мястото на добива.
Проверка на снетите координати установи, че дейността по добива попада в границата на защитена зона „Река Блягорница” от мрежата Натура 2000, с което е засегнато част от  местообитание на Европейски лалугер, предмет на опазване в зоната.
Извършваната дейност не е съгласувана с Инспекцията в Стара Загора, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.
РИОСВ-Стара Загора ще предостави цялата информация за установеното нарушение на чл. 278в от Наказателния кодекс на Окръжна прокуратурата в град Сливен. За случая ще бъде информиран и кмета на община Твърдица, съгласно компетентността му по Закона за подземните богатства.
 
Проверката е извършена в края на миналата седмица със съдействието на служителите на Районното полицейско управление-Твърдица за установяване самоличността на извършителите.