НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора извърши проверка по постъпилия сигнал за умрял лебед

28.01.2015 г.
На място, при огледа се констатира, че птицата е възрастен екземпляр от вида Къдроглав пеликан (Pelicanus crispus) и има наранявания в долната част на клюна.
Извършената проверка е съвместно със служители от Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора, които са взели птицата, както и проба за анализ с цел установяване смъртта на екземпляра.
Къдроглавият пеликан е защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.