НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени отпадни води в река Тунджа

21.02.2022 г.
РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по получен сигнал на „зелен телефон” за оцветени води в река Тунджа в района на с. Кукорево, общ. Тунджа. Сигналът, подаден от общинска администрация Тунджа сочи за жълто-червено оцветяване на водите на реката при моста на селото.
На 19 февруари е извършена извънредна проверка, съвместно с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и РЛ-Стара Загора, по време на която не се констатира оцветяване на реката на посоченото в сигнала място. 
Извършен е обстоен обход, при който е констатирано жълто оцветяване на водите на р. Тунджа при моста на с. Ханово, общ. Тунджа. 
За оценка на имисионното състояние на водния обект и по възлагане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, като компетентен орган, са взети два броя проби повърхностни води от реката в с. Кукорево и с. Ханово. Взета е и една проба отпадъчна вода от „Индустриален колектор“ в гр. Ямбол. При проверката не е установен точков източник, заустващ оцветени отпадъчни води в р. Тунджа.
Очаква се до 14 дни да станат ясни резултатите от взетите проби.