НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши 109 проверки през април

23.05.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 109 контролни проверки на 104 обекта през април. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са съставени 2 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4000 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща стойност 1443 лв. През април на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора са постъпили 13 сигнала. От тях 6 са изпратени по компетентност, а останалите са проверени по изнесените в тях обстоятелства.
Съставен е акт на дружество в Стара Загора за неизпълнение на условие в комплексно разрешително и на физическо лице от с. Гергевец, общ. Сливен за извършване на дейности с излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон. Наказателно постановление в размер на 2000 лв. е издадено на дружество в Ямбол за неизпълнение на предписание. За нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци, с което е нарушен Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция от 2000 лв. на дружество стопанисващо хижа „Голяма Бузлуджа“ в землище на град Крън.