НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

РИОСВ - Стара Загора и ученици от две старозагорски училища отбелязаха Световния ден на водата - 22 март

Дейностите стартираха на 20 март с презентация на тазгодишната тема на кампанията: „Вода и устойчиво  развитие”. Експерти на РИОСВ – Стара Загора представиха пред ученици от 4 б клас на ХІ ОУ „Николай Лилиев”, град Стара Загора значението на този ценен ресурс за живота на всички живи организми на планетата. Дебатираха и обсъждаха източниците на замърсяването на водите, опазването и пестенето на ценния ресурс. На четвъртокласниците и техните учители бе представен и екофилм за биоразградимите отпадъци. Всички бяха впечатлени от огромния процент на този вид отпадък в общото количество на отпадъците – около и над 50% и единодушно взеха решение да си закупят компостер за училищния двор.
На 23 март, понеделник, с група изявени ученици от ОУ „Кирил Христов”, град Стара Загора експерти от РИОСВ – Стара Загора посетиха природна забележителност Гранитския дъб в село Гранит, община Братя Даскалови. На представянето на историята на хилядолетника  присъства и кмета на селото Антоний Димитров, който подари фиданка, хваната от жълъд на хилядолетника. Растението бе посадено в двора на училището.