НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора взеха участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2016

28.11.2016 г.
На 24 ноември 2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора и над 200 ученици от Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора за втора поредна година отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО).
Инициативата протече с беседа за намаляване образуването на отпадъци,  разделното събиране на отпадъци от опаковки и възможните начини за тяхната повторна употреба. Учениците от трети и четвърти клас, с помощта на класните си ръководители, са събрали прочетени книги и играчки, и в организиран базар си ги размениха. Част от предоставените книги и играчки, децата пожелаха да предоставят на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Теофано Попова“ в град Стара Загора.
РИОСВ – Стара Загора връчи грамоти за активното участие на всеки клас, включил се в кампанията.
 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) се провежда от 2009г. и има за цел да повиши осведомеността на хората за управлението на ресурсите и отпадъците. Осмото издание на кампанията е на тема: "Намаляване на отпадъците от опаковки".