НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора чисти утре в Природен парк „Сините камъни“

14.09.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора отново ще се включат в инициативата на bTV „Да изчистим България заедно”. Тази година екипът ни, съвместно с Регионалната лаборатория – Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни“, ще почиства на територията на ПП „Сините камъни“ край Сливен в деня обявен за национално почистване 15 септември 2018 г.
От 10 до 17 часа служители от екоинспекцията ще отговарят на въпроси на граждани, свързани с организацията по предаване на събраните отпадъци на телефон 042/692 237. За дните 15 и 16 септември, общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци, събрани по време на инициативата. Ще бъде осигурен свободен достъп до регионалните депа за всички транспортни средства, които ще се включат в кампанията.
През тази седмица РИОСВ – Стара Загора предаде на общините, които ще се включат в инициативата чували и ръкавици, осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).