НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора активно участва в кампанията „Да изчистим България заедно”

15.09.2017 г.
За шести път експертите на РИОСВ – Стара Загора ще се включат в инициативата „Да изчистим България заедно” на 16 септември 2017 г. Тази година екипът ни ще почиства замърсени с отпадъци терени край главен път Казанлък-Павел баня и участъка на река Габровница в землището на село Долно Сахране, община Павел баня, попадащо в ЗЗ „Язовир Копринка” с код BG 0000261.
 В деня на почистването от 10 до 17 часа, експерти по управление на отпадъците от РИОСВ –   Стара Загора ще отговарят на въпроси на граждани, свързани с организацията по предаване на отпадъците на следните телефони 042/692 237 и 042/692 234.
На 16 и 17 септември 2017 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци, събрани по време на кампанията. Ще бъде осигурен свободен достъп до съответните регионални депа за всички транспортни средства, които ще се включат в инициативата.
 
МОСВ е основен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“. За поредна година ръководството и служителите на централната администрация и регионалните структури ще участват активно в инициативата, ще обобщават данни за количествата на депонираните отпадъци.
Петнадесет общински администрации от териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора са потвърдили участие в екоинициативата и са обявили местата за почистване.