НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора активно ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно”

29.08.2018 г.
За пореден път РИОСВ – Стара Загора ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно”на бТВ.  Тази година екипът ще участва в две почиствания на замърсени терени. На 30 август, съвместно с Държавното горско стопанство – Казанлък, експертите на РИОСВ ще почистват района на Защитена местност „Мегалита” край село Бузовград.
На 15 септември  екоинспекцията  ще почиства заедно с Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” и Регионалната лаборатория към ИАОС.  На този ден се очакват да се включат и много доброволци. 
 
И тази година Министерството на околната среда и водите е основен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“. 
За 15 септември - Световен ден на почистването, РИОСВ – Стара Загора ще обяви дежурни телефони, на които експерти ще предоставят актуална информация, свързана с местата за предаване на събраните от доброволците отпадъци.