Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 28.07.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изготвяне на ПУП – ПЗ за имот № 043547, м. „Дядо Савова градина” в землището на с. Божевци, общ. Сливен за промяна предназначението на земеделска земя за разширение на съществуващия гробищен парк”, попадащо в защитена зона “Твърдишка планина” с код BG0000211
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за “Изграждане на склад за селскостопанска продукция с битова част, водопровод и ел.провод в част от ПИ №72165.443.1 в землище на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, граничещо със защитена зона “Язовир Жребчево” с код BG0002052