ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 24.04.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-47-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кланичен комплекс за едри и дребни преживни животни и свине-пристройка към съществуващо предприятие^ за разфасоване на бяло и червено месо,закупуване на техническо оборудване и екипировка в поземлен имот № 6733. 832.48 гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-48-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи и череши на площ До 300 дка, изграждане на два броя сондажни кладенци с дълбочина до 50м, система за капково напояване, изграждане на площадка до 200 кв.м. за монтиране на мобилни съоръжения, подземно кабелно захранване, изграждане на конструкция за защита от градушки, телена ограда и закупуване на трактор, прикачен инвентар, мобилен хйдрокулер, мобилни хладилници, хладилен камион, автономна платформа, амбалаж” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.12 гр. Сливен