Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 23.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Създаване на лавандулови насаждения в поземлени имоти с идентификатори: 87641.120.1, 87641 120.2, 87641.120.3, 87641.120.4, 87641.120.5, 87641.120.7, 87641.120.8, 8764.120.14, 87641.120.16, 87641.120.19, 87641.120.21, 87641.120.22, 87641.120.26, 87641.120.28, 87641.120.29, 87641.121.8, 87641.121.11, 87641.121.15, 87641.121.18, 87641.121.22, 87641.121.23, 87641.121.24, 7641.121.25, 87641.121.26, 87641.121.29, 87641.121.32, 87641.121.33, 87641.121.34, 87641.121.36, 87641.121.38, 87641.121.39, 87641.121.40, 87641.121.41, 87641.121.42, 87641.121.43, 87641.125.9, 87641.125.10, 87641.125.14, 87641.125.17, 87641.125.19, 87641.125.20, 87641.125.21, 87641.126.14, 87641.126.16, 87641.126.17, 87641.129.7, 87641.129.8, 87641.129.9, 87641.129.11, 87641.130.20, 87641.130.21, 87641.132.4, 87641.132.9, 87641.132.10, 87641.133.2, 87641.133.15, 87641.133.16, 87641.133.17 по КККР на с. Ясеново, общ. Казанлък".