ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 21.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на краварник за отглеждане на 48 крави в ПИ № 000168 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на нова тревна настилка на Градски стадион” в имот № 87374.534.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжериен комплекс за целогодишно отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот (ПИ) № 030013 землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3“ в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж и „Изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.