ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 19.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на учебна сграда и градина за спорт и отдих в имот № 67338.32.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство на шоколад” в имот № 87374.514.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за напояване ТК-1 в имот с номер 022017 и ТК-2 в имот с номер 023007 в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора