ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 18.07.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–53–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на два броя водовземни съоръжения-тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелените площи и пълнене на басейн с фонтани в парк "Розариум" гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на хотел и заведение за хранене в имот № 047097 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Реконструкция на двуетажна сграда за битови услуги в цех за преработка на до 500 л. краве мляко дневно в кисело мляко и сирене в имот № 69660.501.4521, сграда с идентификатор № 69660.501.4521.1  по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–56–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма, навес за зърно и слама, торище тип „лагуна”, ел. кабел и водопровод в имот № 018032 в землището на с. Завой, общ. Тунджа