ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 18.05.2018

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на производството на фитохимични продукти – нов завод за производство на фитохимични и синтетични продукти в УПИ  I – 8478, кв. 471 в гр. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на млечни продукти и преработка на свежо мляко до 2 тона/дневно“ в имот № 001029 в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 36 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за преработка на ядки в УПИ V-585, кв. 105 по плана на с. Опан, общ. Опан.