ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 13.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща кравеферма и изграждане на производствена сграда за отглеждане на 122 бр. лактиращи крави в имот № 000461 в землището на с. Бяло поле, общ. Опан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на игрище за мини футбол, бадминтон и обслужваща сграда в имот № 68850.114.7 в гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за автомивка на самообслужване към бензиностанция на ЛУКОЙЛ ЕООД в имот с № 67338.547.1 в гр. Сливен