Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 08.07.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на люцерна в имот № 000098 в землището на с.Меден кладенец, общ.Тунджа
РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 308.150 в местност „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ”Създаване на трайни насаждения от лешници и изграждане на телена ограда за защита от вредители”, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493