ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 08.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 32 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв”, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти - брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделните производства“ в имот № 87374.29.11 в гр. Ямбол.