ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 06.11.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ№СЗ-109-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50мЗ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро- разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот №77476.507.58 от землището на с.Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-110-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Засаждане на лозово насаждение от винени" сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 21,1969 ха в имоти с №№ 011001; 011003; 011006; 011014; 011016; 011017; 011019; 011020; 011021; 011024; 011025; 011026; 011027; 011028; 011029; 011030; 011031; 011032; 011033; 011034; 011035; 011036; 011037; 011038; 011039; 011040; 011041; 012001;  012002; 012003; 012004; 012005; 012007; 012007; 012008; 012008; 012009; 012009; 012010; 012012; 012012; 014003; 014003; 014003; 014004; 014004; 014004; 014005; 014005; 014005; 014006; 014006; 014006; 014007; 014007; 014008; 014008; 014009; 014012; 014013; 014013; 015001;015002; 015002; 015003; 015003; 015004;015005; 015006; 015006; 015007; 015007; 015008; 015009 и 015010 разположени в местностите „Ченгеля" й „Старите лозя" в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-111-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на хотел с ресторант, басейн и подземен паркинг в имот № 000724 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-112-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на модулен обект за преработка на мляко в имот № 189006 в землището на с. Филипово, общ. Тополовград