ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 03.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане /чрез преустройство/ на цех за хроматиране, прахово боядисване, облицовка и механична обработка на алуминиеви профили в УПИ III, кв. 3/ ПИ с идентификатор № 27382.500.9665 гр. Елхово
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за 60 броя крави с млеконадоен център, склад и навес, тръбен кладенец и закупуване на технологично оборудване” в УПИ I- 337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа