НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Публичен регистър на Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на служителите от РИОСВ-Стара Загора

Име, презиме, фамилия Длъжност Дата на подаване
      Д-я чл.12,т.1 Д-я чл.12,т.2 Д-я чл.12,т.3
1 Антон Костадинов Младши експерт   8.1.2010  
2 Антония Карачева Младши експерт 13.6.2017 13.6.2017  
3 Ася Ананова Главен експерт   13.1.2009  
4 Ваня Драганова Главен счетоводител   26.1.2009 20.9.2017
5 Галина Петрова Главен експерт   15.11.2009  
6 Деница Делчева Младши експерт 1.8.2014 1.8.2014  
7 Деян Господинов Младши експерт 1.4.2009 1.4.2009  
8 Диан Боюклиев Младши експерт 1.11.2017 1.11.2017  
9 Диан Динев Младши експерт 1.11.2016 1.11.2016  
10 Диана Вълканова Началник отдел   13.1.2009  
11 Диана Ганева Главен експерт   13.1.2009 1.4.2012
12 Димитър Тодоров Специалист 20.3.2017 20.3.2017  
13 Димка Петкова Главен експерт   13.1.2009 13.11.2017
14 Динка Тодорова Главен експерт   8.1.2009  
15 Донка Райчева Главен експерт   7.1.2009  
16 Женя Мочева Главен експерт   10.1.2009  
17 Злати Христов Директор дирекция 24.11.2015 24.11.2015 26.6.2013
18 Иван Гагов Началник отдел   26.1.2009  
19 Ивилина Станева Главен юрисконсулт 16.12.2015 16.12.2015  
20 Катя Илиева Старши експерт 1.6.2015 1.6.2015 27.11.2017
21 Кунка Михова Младши експерт 4.1.2016 4.1.2016  
22 Лина Петкова Главен експерт   7.1.2009 8.7.2013
23 Мариана Христова Главен специалист 6.6.2016 6.6.2016 4.10.2016
24 Мария Георгиева Младши експерт 15.5.2017 15.5.2017  
25 Мария Славова Старши експерт 15.12.2015 23.7.2015 2.8.2012
26 Мария Трифонова Технически сътрудник 29.6.2015 29.6.2016  
27 Мария Чатова Младши експерт 20.7.2015 20.7.2016  
28 Марияна Маркова Главен експерт 11.4.2016 11.4.2016  
29 Милена Пенева Главен експерт   7.1.2009  
30 Минчо Минчев Главен експерт 21.6.2010 21.6.2010  
31 Михаил Михайлов Главен експерт 21.6.2010 21.6.2010  
32 Надя Проданова Главен експерт 12.9.2016 12.9.2016  
33 Павлина  Петкова-Русева Старши експерт 23.6.2011 23.6.2011  
34 Ралица Танчева Младши експерт 1.4.2016 1.4.2016  
35 Росица Илиева Главен експерт   12.1.2009  
36 Сезай Мустафа Младши експерт 30.7.2014 30.7.2014  
37 Силвия Хубенова - Стоянова Главен експерт 24.4.2013 24.4.2013 29.1.2014
38 Стефан Колев Главен експерт   7.1.2009 9.8.2012
39 Стефка Симеонова Изпълнител 4.1.2016 4.1.2016  
40 Стефко Колев Изпълнител 7.3.2016 7.3.2016  
41 Таня Иванова Главен експерт   7.1.2009  
42 Таня Матева Младши експерт 1.11.2016 1.11.2016  
43 Теодор Иванов Главен експерт   7.1.2009 16.12.2016
44 Христина Петрова Директор дирекция   7.1.2009  
45 Христо Иванов Главен експерт   8.1.2009  
46 Христо Нешев Изпълнител 1.9.2017 1.9.2017