Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2019 г.

11

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София повече»

12

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр.Бургас повече»

13

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД гр. Николаево повече»

14

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък повече»

15

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

16

„Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола“ с оператор „Кастамону България” АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня повече»

17

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София повече»

18

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД гр. София повече»

19

ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ. Раднево повече»

20

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София повече»