Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Продължение...

07.08.2015 2 Mb (pdf) свали
17.08.2015 99 Kb (PDF) свали
17.08.2015 123 Kb (PDF) свали
17.08.2015 95 Kb (PDF) свали
17.08.2015 95 Kb (PDF) свали
21.08.2015 551 Kb (PDF) свали
21.08.2015 101 Kb (PDF) свали
21.08.2015 354 Kb (PDF) свали
24.08-31.08 2015g 3 Mb (pdf) свали
25.06.2015 2 Mb (pdf) свали
12.10.2015 4 Mb (rar) свали
28.10.2015 г. 10 Mb (zip) свали
06.11.2015 г. 4 Mb (zip) свали
25.11.2015 г. 3 Mb (zip) свали
01.12.2015 г. 2 Mb (zip) свали
08.12.2015 г. 4 Mb (zip) свали
12.12.2015 г. 3 Mb (zip) свали