Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Прекратени виж всички »

Прекратени регистрационни документи - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-167-01 от 01.02.2019 г. на  ЕТ „ЕЛИТ ПЛАСТ- ТАНЬО БОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-01 от 01.03.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-298-01 от 03.05.2019 г. на „АРГ - СТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-01 от 10.05.2019 г. на „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-292-01 от 13.06.2019 г. на  ЕТ „ТОП ХАРТ - ПЕТЪР КИСЬОВ”
​РЕШЕНИЕ № 13-РД-277-01 от 13.06.2019 г. на „ГОЛДЕН- В“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-315-01 от 18.06.2019 г. на „ФАЛКОНГРУП 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-266-01 от 28.06.2019 г. на „ТТ АЛУМИНИУМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-313-01 от 29.08.2019 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-265-01 от 10.09.2019 г. на „МАРИЦА ТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-01 от 25.09.2019 г. на „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-230-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-232-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ”