Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Прекратени виж всички »

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-498-03 от 14.02.2017  г. на „ИВОНС-2006”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-504-02 от 24.02.2017  г. на „СУПОРТИВЕ РЕЦАЙКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-408-02 от 01.03.2017  г. на  ЕТ „ГРЕТА НЕДЕЛЧЕВ-НЕДЕЛЧО КОЛЕВ  НЕДЕЛЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-414-05 от 01.03.2017  г. на „МАКСИН”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-465-02 от 30.03.2017  г. на ЕТ „Б. П. БУДИНОВ-БОГДАН ПАНАЙОТОВ БУДИНОВ”     
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-479-01 от 03.04.2017  г. на „ПЕЛЧО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-524-01 от 18.04.2017  г. на „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-461-02 от 31.03.2017 г. на  „ЕКОМЕТАЛ - МИНКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-506-01 от 31.03.2017 г. на  „ДИСЦАРЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-512-01 от 02.04.2017 г. на  ЕТ „МИРЕНА –МИРЕНА ИВАНОВА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-444-03 от 07.08.2017 г. на  „АЛФА МЕТАЛС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-459-04  от 29.11.2017 г. на „ЖАКИМИТ” ЕООД