Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Прекратени

Прекратени регистрационни документи - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-282-01 от 25.01.2021 г. на „Канал Сервиз България” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-367-01 от 11.02.2021 г. на „БУЛТРАНС 10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-481-01 от 12.04.2021 г. на „ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-363-01 от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО

Прекратени регистрационни документи - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-288-01 от 05.02.2020 г. на ЕТ ”СОНЯ ЕКО – ЦОНКА МАРИНОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-05 от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-01 от 12.03.2020 г. на „СТРОЙКОМПЛЕКТ 97” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00 от 23.03.2020 г. на „ЗАГОРА ЧОРАП“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-483-01 от 08.06.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-01 от 22.12.2020 г. на „Супер Транс - 99” ООД

Прекратени регистрационни документи - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-167-01 от 01.02.2019 г. на  ЕТ „ЕЛИТ ПЛАСТ- ТАНЬО БОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-01 от 01.03.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-298-01 от 03.05.2019 г. на „АРГ - СТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-01 от 10.05.2019 г. на „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-292-01 от 13.06.2019 г. на  ЕТ „ТОП ХАРТ - ПЕТЪР КИСЬОВ”
​РЕШЕНИЕ № 13-РД-277-01 от 13.06.2019 г. на „ГОЛДЕН- В“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-315-01 от 18.06.2019 г. на „ФАЛКОНГРУП 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-266-01 от 28.06.2019 г. на „ТТ АЛУМИНИУМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-313-01 от 29.08.2019 г. на „СИТИ БЕТОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-265-01 от 10.09.2019 г. на „МАРИЦА ТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-01 от 25.09.2019 г. на „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-230-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-232-01 от 03.10.2019 г. на ЕТ „УНИВЕРСАЛ-СОФИЯ-ДИМИТЪР ИЛИЕВ” 

Прекратени регистрационни документи - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-171-03 от 01.03.2017   г. на “МАКСИН”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-238-01 от 24.07.2017   г. на ''ПОЛИМЕР ГРУП'' ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-293-01 от 01.08.2017 г. на “ЕКОЕСТ”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-182-01 от 29.11.2017 г. на “ЖАКИМИТ” ЕООД
 

Прекратени регистрационни документи - 2016 г.

Прекратени регистрационни документи - 2015 г.