НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Празник на водата в казанлъшкото ОУ„Свети Паисий Хилендарски”

21.03.2018 г.
РИОСВ – Стара Загора и ръководството на „Свети Паисий Хилендарски” организираха празник, посветен на Световния ден на водата – 22 март в казанлъшкото основно училище. Инициативата се проведе на 20 март и протече под мотото „Всичко тече, всичко се променя”, а в нея участваха около 200 ученика от 2 до 4 клас.
     В отбори, учениците от 4 клас първо се надпреварваха с пословици за водата, а след това демонстрираха как трябва да се грижат за чистотата на водата в реките, като ги почистят.
 
В програмата бяха включени и по - малките ученици, които участваха във викторината и отговаряха на въпроси за опазването и значението на водата за хората.
 
 
РИОСВ – Стара Загора награди участниците в празничната инициатива с грамота и им подари шапки и екосувенири.
 
От 1993 г., ежегодно, на 22 март се отбелязва Световният ден на водата – 22 март, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е  „Отговорът е в природата”. Посланието тази година е решенията да са природосъобразни и да предотвратят наводненията, засушаванията и замърсяването на водите чрез изграждане на „зелена инфраструктура“. Реални възможности за това са: свързване на реките със заливаемите площи, създаване и възстановяване на влажни зони, залесяване и възстановяване на гори, както и създаване на зелени пространства, които „поглъщат“ и съхраняват водата.