НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Повече от 100 са проверките на РИОСВ – Стара Загора през март

20.04.2017 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 102 контролни проверки на 92 обекта през март. За отстраняване на пропуски в прилагането на екологичната нормативна база са дадени 78 предписания и са съставени два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 
Издадените наказателни постановления през март са 7, на стойност 17 420 лв. Две от тях са за констатирани нарушения на Закона за водите. За превишение на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води, на обект в Ямбол е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. Фирма в град Твърдица е санкционирана с 3000 лв. за заустване на отпадъчни води, без разрешително по Закона за водите. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително на обект в село Тенево, община Тунджа е третото издадено наказателно постановление в размер на 10 000 лв. За нарушение на Закона за управление на отпадъците, юридическо лице от град Ямбол е санкционирано с 1400 лв., а друго, за неизпълнение на дадено предписание, е глобено с 2000 лв. по ЗООС. С по 10 лв. са санкционирани и две физически лица от Пловдив за навлизане в Поддържан резерват „Долна Топчия” в землището на село Трънково, община Елхово.