НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Месечни отчети на контролната дейност виж всички »

Отчети за контролната дейност за 2017 г.

Отчет Януари-февруари 2017г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Март 2017 г. 79 Kb (pdf) свали
Отчет Април 2017 г. 78 Kb (pdf) свали
Отчет Май 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет Юни 2017 г. 82 Kb (pdf) свали
Отчет Юли 2017 г. 82 Kb (pdf) свали
Отчет Август 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет Септември 2017 г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Октомври 2017 г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Ноември 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет декември 2017г. 122 Kb (pdf) свали