НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Месечни отчети на контролната дейност виж всички »

Отчети за контролната дейност през 2015 г.

Месечен отчет за контролната дейност през м. януари-м.февруари 204 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. март 136 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. април 145 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. май 138 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. юни 134 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. юли 135 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. август 202 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. септември 204 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. октомври 207 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. ноември 101 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. декември 203 Kb (pdf) свали