НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Месечни отчети на контролната дейност виж всички »

Отчети за контролната дейност през 2014 г.

Месечен отчет за контролната дейност през м. януари-м.февруари 198 Kb (pdf) свали
Отчет м. март 12 Kb (pdf) свали
Отчет м. април 12 Kb (pdf) свали
Отчет м. май 197 Kb (pdf) свали
Отчет м. юни 195 Kb (pdf) свали
Отчет м. юли 78 Kb (pdf) свали
Отчет м. август 75 Kb (pdf) свали
Отчет м. септември 197 Kb (pdf) свали
Отчет м.октомври 199 Kb (pdf) свали
Отчет м. ноември 199 Kb (pdf) свали
Отчет м. декември 201 Kb (pdf) свали