Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

От 1.1.2015 до 1.2.2015 7 Mb (rar) свали
1.2.2015 - 3.03.2015 801 Kb (PDF) свали
4.03.2015 333 Kb (PDF) свали
9.03.2015 115 Kb (PDF) свали
10.03.2015 600 Kb (pdf) свали
11.03.2015 963 Kb (pdf) свали
13.03.2015 495 Kb (pdf) свали
19.03.2015 3 Mb (pdf) свали
20.03.2015 925 Kb (PDF) свали
25.03.2015 1 Mb (pdf) свали
01.04.2015 4 Mb (pdf) свали
07.04.2015 2 Mb (pdf) свали
14.04.2015 2 Mb (pdf) свали
16.04.2015 2 Mb (pdf) свали
17.04.2015 474 Kb (pdf) свали
23.04.2015 664 Kb (pdf) свали
24.04.2015 694 Kb (pdf) свали
05.05.2015 2 Mb (pdf) свали
13.05.2015 2 Mb (pdf) свали
18.05.2015 2 Mb (pdf) свали
29.05.2015 5 Mb (pdf) свали
5.06.2015 6 Mb (pdf) свали
17.06.2015 г. 6 Mb (pdf) свали
03.07.2015 5 Mb (pdf) свали
23.07.2015 3 Mb (pdf) свали