АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Няма замърсяване на въздуха в град Ямбол след пожара в автоморга в града

30.04.2022 г.
На 29 април, на зелен телефон на РИОСВ – Стара Загора, е получен сигнал за голям пожар в автоморга, находяща се в бившето Държавно Автостопанство (ДАП) в град Ямбол. На мястото веднага е изпратен екип от екоинспекцията и Регионална лаборатория – Стара Загора. Извършено е измерване на атмосферния въздух от мобилна автоматична станция, позиционирана в центъра на града.
Данните към 21:00 часа на 29 април показват леко завишение на ФПЧ 10 от среднодневната норма. Не се отчита превишение по никой от другите измервателни показатели - серни оксиди, азотни оксиди, озон, СО и други. В ранните часове на 30 април нивата на показател прах са нормализирани, а средноденонощната му концентрация ще бъде ясна към 21:00 часа на днешния ден.
По данни на регионалните звена на Пожарна безопасност и защита на населението в град Ямбол, още в сутрешните часове на деня пожарът е бил погасен.
Следенето на качеството на атмосферния въздух от екоинспекцията ще продължи до 1 май.