НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD



=====================


НОВИНИ виж всички »

Няма замърсяване на въздуха от пожара в село Горно Сахране, община Павел баня

30.10.2015 г.
Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и наличие на неприятна миризма в град Казанлък постъпи тази сутрин в РИОСВ – Стара Загора.
Във връзка с това, РИОСВ информира, че в следобедните часове на 29 октомври 2015 г. е подаден сигнал в противопожарната служба за запалена растителна маса (лавандула) на площадка на розоварна в село Горно Сахране, община Павел баня. От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” са предприели действия по потушаване на пожара. Към сутрешните часове днес, тлеенето на запалената растителност все още продължава и това предизвиква неприятната миризма в населените места в района.
Най-близко разположения до пожара пункт за мониторинг качеството на атмосферния въздух - в село Ръжена не показва превишения на нормите по контролираните замърсители.