НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие аварийната ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие възникналата днес  аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък . Няма риск за здравето на населението в гр. Казанлък.
Екипът на РИОСВ – Стара Загора, пристигнал на мястото на инцидента е проследил с със специализирана за аварийни ситуации апаратура към Регионална лаборатория – Стара Загора качеството на атмосферния въздух. Данните от контролът на 26 вещества – замърсители на въздуха не показват превишения.  

    Стационарните пунктове за мониторинг на атмосферния въздух, разположени на територията на област Стара Загора също не отчитат завишени стойности  по контролираните от тях показатели.

    РИОСВ – Стара Загора продължава да следи качеството на атмосферния въздух в региона на областта.