НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Няма опасност за здравето на хората в Николаево сочат измерванията на въздуха след изтичане на пропан-бутан

17.08.2016 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС са на мястото на инцидента в град Николаево, област Стара Загора. Те следят за качеството на въздуха след сигнал за изтичане на газ от резервоар в Складова база за пропан – бутан.
Незабавно е разположена преносима апаратура за аварийни ситуации за контрол на качеството на въздуха, която следи концентрациите на 26 показателя. Измерванията са на портала на обекта и в две точки край най-близките жилищни зони. Регистрираните концентрации по  наблюдаваните параметри до 9 часа тази сутрин не показват превишения на нормите. Няма опасност за здравето на хората в града.  Измерванията на атмосферния въздух продължават.