АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Няма нарушаване на качеството на въздуха в Ямбол

12.09.2020 г.
След сигнал за пожар на обект за производство на матраци в гр. Ямбол, незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална Лаборатория – Стара Загора. Показателите на въздуха са измерени с мобилна апаратура за аварийни ситуации Gasmet. Изследвани са 26 показателя, като съгласно получените данни няма нарушаване качеството на атмосферния въздух в града.
Измерванията са направени в три точки на града, като две от тях са най-близко разположените жилищни зони до пожара, а третата точка съобразно посоката на преноса на замърсени въздушни маси от пожара.
Динамиката на атмосферата към момента на пожара в града се характеризира със силен вятър. Това е позволило бързото разсейване на замърсените въздушни маси в посока западно индустриалната зона на града, в следствие на което не е засегната жилищната зона.