НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Няма нарушаване на качеството на атмосферния въздух в град Мъглиж

19.12.2014 г.
Оценката на съответствието на средночасовите норми, за газовите емисии, показва спазване на регламентираните норми.
 
Мобилната автоматична станция проследява в динамика концентрациите на показателите: серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди, както и стандартния набор от метеорологични параметри - температура на въздуха, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, относителна влажност и сила на слънчевото греене.
 
По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева мобилната станция ще измерва показателите на въздуха за минимален срок от 24 часа.