НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Нивата на серен диоксид във въздуха на град Гълъбово се понижават

12.10.2014 г.
В часовете от 14 до 16 ч. днес пунктът за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг за серен диоксид.
В 17  часа концентрацията на замърсителя значително се понижи. В 18 часа нивата на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, поради което отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.
Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения по показател серен диоксид, както и другите наблюдавани замърсители.
Еспертите на РИОСВ-Стара Загора продължават да следят нивата на серен диоксид, измервани от автоматичната измервателна станция в град Гълъбово и при необходимост засегнатото население ще бъде информирано.