НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Наторяване с птичи тор е причина за миризмите в град Сливен

30.09.2016 г.
Наторяване на земеделски земи с птичи тор е причина за острите, неприятни миризми в град Сливен, установи на място екип от експерти на РИОСВ-Стара Загора.
От следобедните часове вчера земеделски производител с регистрация в Карнобат е започнал да наторява собствени земеделски земи с птичи тор в землището на град Сливен, квартал „Речица”, местност „Къра”. До момента наторените площи са около 100 дка. На фирмата е издадено предписание незабавно да започне заораване на наторените терени с цел да не се разпространяват миризми.
В РИОСВ-Стара Загора постъпиха множество сигнали за наличие на неприятни миризми в сутрешните часове на деня. Те са подадени от граждани, намиращи се в южната и западната промишлени зони на град Сливен.
 
РИОСВ-Стара Загора изпрати  писма до Областна дирекция -„Земеделие” - Сливен и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- Сливен за контрол за спазване на регламентираните практики при наторяване на земеделските земи и ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.